DUYURU

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden gelen yazı göre ilimzi dahilinde bir hastanın Üropan piyasa adlı oksibutinin preparatını annesi ve kendisi üzerine reçete ettridiği ve yapılan araştırmalar neticesinde bu ilacı alkol ile birlikte kullanarak bağımlı hale geldiği bilgisi yazılı olarak ulaşmış, konu oksibutinin etken maddesinin bağımlılık yapıp yapmadığı hakkında gerekli incelemenin yapılması amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna iletilmiştir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 14.03.2017 tarih ve E.58348 sayılı cevabi yazısında "Üropan 5 mg Tablet" adlı ilacın tek terapötık endikasyonunun;

 "İnhıbe edilmemiş nörojenık ve refleks nörojenık mesanesi olan hastalarda, mesane instabilitesine bağlı olarak ortaya çıkan işeme problemlerinin giderilmesinde endıkedır. (Örneğin, sık idrara çıkma, sıkışma, idrar sızması, sıkışmaya bağlı olarak idrar kaçırma, idrar yaparken yanma gibi)"

olarak Kısa Ürün Bilgisinde belirtildiği, bunun yanı sıra, bu ilacın kullanımına bağlı olarak: santral sinir sisteminde baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, sinirlilik, paranoya, gözlerde bulanık görme, göz kuruluğu, intraoküler hipertansiyon, kalpte aritmi ve taşıkardı, gastroıntestınal sistemde ağız kuruluğu, dıyare. anoreksi. gastroözefagel reflü. deri ve deri altında yüzde kızarma, ürtiker, anjiyoödem. böbrek ve idrar yolunda bozukluklar gibi diğer önemli advers etkilerin de görülme olasılığının bireylerde ilacın kötüye kullanılması ile beraber artmakta olduğu ve bunun da söz konusu bireylerde farklı hastalık ve bozuklukların da görülme potansiyelini belirgin seviyelerde arttırdığı gibi sebepler dikkate alınarak, ilacın belirtilen tek teröpatik endıkasyonu dışında hiçbir başka nedenle reçete edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.