TIBBİ ATIK

Tıbbi Atıkların Kontrölü Yönetmeliği ile belediyeler ve sağlık kuruluşları tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini bağışıklamakla, en az altı ayda bir sağlık kontrolllerinden geçirmek ve koruyucu tedbirleri almakla yükümlü kılınmışlardır. Sağlık Bakanlığı'nın aşı uygulama şeması bakanlığın http://cygm.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php internet sayfasındaki DUYURULAR başlığı altında yayımlandığı belirtilerek, bu konuda uygulamaya geçilmesi, yapılan çalışmanın Belediye ve Sağlık Kuruluşlarınca hazırlanan Tıbbi Atık Yönetim planlarında yer alması ve İl Müdürlüğünde yapılacak denetimlerde bu hususlarında kontrol edilmesi istenmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde yukarıda belirtilen hususlarda kontrol edeielcek olup tüm üyelerimizin bilgisine sunulur.